Ziek melden


Ziek melden

Dit kan door te bellen naar: 0166-603310
of direct via PARRO aan de leerkracht.
Ziekmeldingen kunnen doorgegeven worden tussen 08.00uur en 08.25uur.