Verrijkingsklas

Welkom


Op deze pagina vindt u de informatie van onze (bovenschoolse) verrijkingsgroep. Elke woensdagochtend van 8.30 tot 12.15 uur komen wij bij elkaar. Op deze pagina vertellen we u iets meer over onze groep.
Wilt u een mailtje sturen dan kan naar: a.neele@vpcotholen.nl

Wat doen wij zoal op een ochtend in de verrijkingsklas?

Elke week openen (en sluiten) we de dag met gebed en een Bijbels thema. Het thema van de Bijbelverhalen begin dit jaar was: Genesis, door middel van Bible Stories bekeken we elke week een filmpje met het Engelse verhaal, bespraken het thema van het verhaal en wat wij dachten wat we konden leren of meenemen uit het verhaal. Soms lazen we het verhaal uit de Engelse Bijbelvertaling. Inmiddels zijn we begonnen aan het thema” Gods beloften in de Bijbel”. In de gesprekken proberen we altijd met elkaar de betekenis voor ons leven van alle dag te ontdekken. Door de godsdienstlessen ook te voorzien van een link met Engels leren we ongemerkt weer van alles bij omtrent de Engelse taal.

Ook werken we veel in projectmatige vorm. We zijn op dit moment bezig met het groepsproject binnen de “Bright Ideas Challenge". We denken na over de toekomst in 2050 en wat de groei van de bevolking en de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen betekent voor de toekomst. Op het gebied van Wonen, Verplaatsen (o.a. vervoer in de toekomst) en Produceren. We gaan in 3 groepen ideeën uitwerken die de wereld schoner, zuiniger en slimmer maken.

Eerder dit jaar hebben we een groepsproject gedaan omtrent het Werelderfgoed. Eerst hebben we het werelderfgoed in Nederland bekeken en onderzocht, daarna is er in groepjes gekozen voor een werelderfgoed verspreid over de hele wereld. Alle leerlingen hebben dit ook aan de klas gepresenteerd.

Naast het groepsproject zijn de kinderen ook altijd druk in de weer met hun eigen gekozen project, met de lessen Spaans en de complexe rekentaken van Rekentijgers. Voor het vak Spaans is er ook regelmatig huiswerk. Dit krijgen de kinderen op papier mee en staat in het computerprogramma Quizlet. De kinderen kunnen met de geluidsfragmenten behorende bij het werkboek en het lesboek in de lessen ook de uitspraak oefenen. We oefenen daarnaast ook Spaans op de computer met het programma Muiswerk. De computerprogramma’s kunnen de kinderen in overleg met de leerkracht in hun weektaak op school opnemen.

Ook proberen we elke woensdagochtend een “Mystery Quest” op te lossen. De oplossing sturen we in naar de bijbehorende website en dan zien we de week erna hoe we hebben gescoord in vergelijking met andere scholen in Nederland. Ook maken we bij sommige onderwerpen een presentatie. In de Mystery Quest zit elk week wel een nieuwtje verborgen of een andere manier van informatie zoeken. Wist u bijvoorbeeld dat je via google images ook via een foto alle informatie kan opzoeken? Nieuw dit jaar is de “Grej of the day”. De juf stuurt ons elke maandag een mailtje met daarin een raadsel. Dit raadsel proberen we op woensdagochtend opgelost mee te nemen naar de klas. Na de pauze op woensdagochtend vertelt de juf dan met behulp van een korte presentatie iets meer over het onderwerp. We leerden dit jaar bijvoorbeeld al over de Nazcalijnen, de kasuaris, de Taj Mahal, Bleutooth en nog veel meer.

We zijn dit jaar gestart met 12 leerlingen in de verrijkingsklas: 6 jongens en 6 meiden.

Algemene informatie over de bovenschoolse verrijkingsklas:
De verrijkingsklas is een klas voor (hoog)begaafde kinderen. Omdat begaafde kinderen anders denken dan de gemiddelde leerling en dus andere onderwijsbehoeften hebben, bieden wij naast een aangepast onderwijsaanbod in de groep elke woensdagochtend van 8:30 - 12:15 uur deelname aan de verrijkingsklas aan voor leerlingen van groep 6 tot en met 8. Zo komen elke woensdag een aantal kinderen van de 4 scholen binnen ons bestuur bij elkaar op de Regenboog.

De doelstelling van de verrijkingsklas is tegemoet komen aan de specifieke behoeften van (hoog)begaafde kinderen in de groepen 6 t/m 8, zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief gebied, door:
• ieder kind een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau te bieden; (cognitief aspect);
• alle kinderen de gelegenheid te bieden met gelijkgestemde leeftijdsgenoten in contact te komen en daarmee te kunnen optrekken (sociaal aspect);
• de emotionele ontwikkeling doelgericht te stimuleren en (binnen de mogelijkheden) eventuele blokkades op te heffen (emotioneel aspect);
• te stimuleren dat de creatieve capaciteiten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien (creativiteitsaspect).

Zo zijn de kinderen zowel zelfstandig, in tweetallen en in groepjes bijvoorbeeld bezig met:
• Complexe rekenopgaven, maar ook met denkpuzzels en breinkrakers. (o.a. Rekentijgers)
• Spaans (De methode die we gebruiken heet Juan y Rosa. Op de website http://www.juanyrosa.nl/home-juan-y-rosa/ vindt u meer informatie over deze methode en
op http://www.juanyrosa.nl/links/ staan leuke en nuttige tips voor de kinderen
• Webkwesties: Een webkwestie is een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie afkomstig is uit bronnen op internet. Een webkwestie gaat verder dan het
zoeken van een antwoord op een vraag. Leerlingen moeten met een vraagstelling aan de slag die hun denken op een hoger plan brengt. www.webkwestie.nl • Acadin is de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen. Acadin helpt deze kinderen te prikkelen met leerstof waar ze hun tanden in kunnen zetten. www.acadin.nl

Er wordt heel bewust voor een vreemde taal gekozen die buiten de comfort zone van de kinderen ligt. Begaafde kinderen ervaren dat ook zij tijd en energie moeten steken om het Spaans te verwerven. Zij leren te leren.
Activiteiten in de verrijkingsklas beogen te voldoen aan de volgende kenmerken:
• Uitdagend
• Gevarieerd
• Explorerend
• Prikkelend
• Stimulerend