Basisregels op school


Basisregels


Wij werken op school met drie basisregels.
1. Een regel voor het omgaan met elkaar: Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
2. Een regel voor het omgaan met materialen: We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze
weer te gebruiken morgen.
3. Een regel voor het bewegen binnen en buiten de school: In de school zullen we rustig zijn, spelen
en rennen doen we op het plein.

Wij zijn alert op mogelijk pestgedrag en werken vooral aan het voorkomen ervan. Om hier nog beter op in te kunnen spelen, werken wij met een pestprotocol, waarmee we op een actuele en pedagogisch verantwoorde manier kunnen werken aan het voorkomen van pestgedrag en het adequaat reageren mocht dat toch nodig zijn.