Eind groep 8 / VO

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Vanuit De Regenboog gaan de meeste kinderen naar de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Bergen op Zoom / Halsteren / Steenbergen. Een kleiner percentage stroomt door naar het Calvijn College te Tholen en naar de Prins Maurits Scholengemeenschap in Middelharnis. Met deze scholen hebben wij regelmatig contact, ook over de vorderingen van de leerlingen. Wij informeren de scholen over de van onze school afkomstige kinderen en blijven op de hoogte van de prestaties van onze oudleerlingen. De voorbereiding op de instroom in het voortgezet onderwijs vindt plaats in groep 8.

In januari/februari worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek en krijgen ze een advies voor hun kind, dat vooral is gebaseerd op de bevindingen van CNS De Regenboog en verwoord in een onderwijskundig rapport. Het percentage leerlingen dat naar de bepaalde vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar.

Voor meer informatie over de schoolkeuze kunt u contact opnemen met de leerkracht van groep 8 of kijken op de website van de vogids.