Missie en visie

Missie en visie


Onze Missie


In onze missie geven wij antwoord op de vraag: Waar staan wij voor?
Wij zijn een open protestants-christelijke school. Geïnspireerd door de Bijbel als onze bron en Jezus als ons voorbeeld zien wij ieder kind als een uniek schepsel van God. Wij willen recht doen aan de veelkleurigheid van ieder kind. Bij ons zijn kinderen welkom, horen ze erbij en voelen ze zich veilig. Wij zijn hier met elkaar verantwoordelijk voor.

Onze Visie


In onze visie geven wij antwoord op de vraag: Waar gaan wij voor?
In het formuleren van onze visie zijn wij uitgegaan van de drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie. Op De Regenboog gaan wij uit van verschillen tussen kinderen. Iedereen is anders! Kinderen hebben verschillende talenten. In ons onderwijs geven wij kinderen ruimte om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten. Op De Regenboog gaan wij uit van nieuwsgierige kinderen. Kinderen willen leren. In ons onderwijs geven wij kinderen ruimte om vragen te stellen. Ons onderwijs is zo ingericht dat de nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld wordt. Op De Regenboog ondersteunen en begeleiden wij kinderen in het groeien naar zelfstandigheid. In ons onderwijs zijn wij gericht op het ontwikkelen van een actieve en onderzoekende houding bij kinderen. Wij stimuleren kinderen om van én met elkaar en hun omgeving te leren.

Onze kernwaarden


Wij vatten onze missie en visie samen in 5 kernwaarden.
Geloof, hoop en liefde
Veiligheid
Verwondering
Betrokkenheid
Zelfstandigheid
Bekijk Virtual Tour!