Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Wat doet een medezeggenschapsraad (MR)?
De leden denken mee met de school, ze bewaken mede de kwaliteit van het onderwijs en zijn mede verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen en het team.

Wij vinden het belangrijk dat er een open informatievoorziening naar alle kanten is. De mr-leden kunnen ook zelf alle onderwerpen aangaande de school op de agenda zetten.
De MR vergadert ongeveer vier keer per schooljaar.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende personen.

Oudergeleding

Dhr. Joost Wijnekus (voorzitter) mr-regenboog@lithora.nl
Dhr. Jan-Willem Gouw (lid)
Mevr. Corina Oudesluys (lid)

Personeelsgeleding

Mevr. Femke van Splunter (lid)
Mevr. Diana Kalle (lid)
Dhr Hans van de Griend (lid)
Bekijk Virtual Tour!