Leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft de volgende kenmerken:

Doel:

We willen

kinderen serieus nemen en samen met hen bouwen aan een optimaal saamhorigheidsgevoel (burgerschapsvorming);
kinderen meer betrekken in het kwaliteitsbeleid (schoolontwikkeling);
kinderen bewustmaken van de organisatorische aspecten van het schoolleven;
kinderen leren overleggen en vergaderen;
kinderen leren hun mening te geven

Functie:

denktank;
adviesorgaan;
hulpgroep bij activiteiten à kinderen laten meedenken en meepraten over de gang van zaken in school;
mee-organiseren van allerlei activiteiten binnen de school

Praktisch:

Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 hebben zitting in de raad;
Uit elke klas komen 2 kinderen;
Kinderen zitten één jaar in de leerlingenraad en zijn daarna in principe herkiesbaar;
Elke klas kiest zelf zijn vertegenwoordigers;
Kandidaten hebben zich bekend gemaakt door het schrijven van een sollicitatiebrief en het houden van een presentatie.

Welke onderwerpen zouden besproken kunnen worden:

(Plein)regels;
Inhoud website;
Bestemming van de schoolreis;
Keuze van het onderwerp voor een project

Vergaderfrequentie

Ongeveer om de 6 weken (ca. 6 keer per schooljaar);
Van 12.15 tot 13.00 (kinderen eten op school);
Namens het team is de directeur afgevaardigd.
Bekijk Virtual Tour!