Leerling aanmelden


Leerling aanmelden

Fijn dat u belangstelling heeft om uw kind op onze school aan te melden.

U kunt uw zoon of dochter aanmelden door een afspraak te maken voor een gesprek met de directeur of intern begeleider van de school. Ook krijgt u dan een rondlelding door de school. Als de wederzijdse verwachtingen -van u als ouders, en van ons als school- goed op elkaar aansluiten, kunnen we tot inschrijving over gaan.

Telefoonnummer: 0166-603310

E-mail: cnsderegenboog@lithora.nl
Bekijk Virtual Tour!