Kindgericht onderwijs

Kindgericht onderwijs

Zelfstandigheid van de kinderen begint bij de leerkracht! Een belangrijke basishouding die we op onze school met elkaar hebben afgesproken is dat we liever genezen dan voorkomen. We geven kinderen de kans iets te ervaren en in die ervaring de kinderen elkaar te laten helpen. Evalueren en reflecteren is hierbij de motor van het leren.
Concreet betekent dit een verandering in het benaderen van processen die nog niet naar wens verlopen: voorheen bestond de kans dat wij een oplossing bedachten en introduceerden die als nieuwe regel. Kinderen weten dan soms niet eens dat zij een probleem hebben en moeten een opgelegde regel gaan uitvoeren.
Vanaf nu vragen we de kinderen meteen in het moment zelf: “wat is er aan de hand, hier wil ik alles van weten!” Kinderen krijgen de kans alles te vertellen, krijgen vervolgens de ruimte oplossingen aan te dragen en te vertellen wat ze denken. Ze gaan verschillende oplossingen uitproberen en nieuwe afspraken maken met de hele groep. De leerkracht blijft de regie houden.
Op deze wijze ervaren kinderen steeds weer dat zij samen met de andere kinderen heel veel ideeën hebben en krijgen ze de kans zich echt betrokken en verantwoordelijk te voelen voor het reilen en zeilen in de groep.
Een andere belangrijk basishouding is dat we steeds in onze reacties een keuze maken tussen resultaat op korte termijn of lange termijn. Indien kinderen bijvoorbeeld afgeleid zijn en even niet tot werken komen, kun je door een korte waarschuwing het kind weer aanmoedigen aan het werk te gaan (korte termijn). Wanneer je dit steeds doet blijft het kind jou nodig houden. Wanneer je echter het kind zelf laat ervaren welke problemen hij/zij krijgt en wat daarvan het effect is, kan hij/zij zelf de noodzaak gaan inzien van de nodige verandering (lange termijn). Wij ondersteunen kinderen in dat proces.