Identiteit

Identiteit

Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken, heten we van harte welkom. We werken samen met de kinderen en hun ouders om op weg te gaan in het licht van God, waarbij ieder kind mag ervaren dat hij of zij er mag zijn en van waarde is.
CNS De Regenboog is een open-christelijke school. In de praktijk betekent dit dat we door onze omgang met elkaar willen laten zien wat het christelijk geloof voor ons inhoudt in ons dagelijks leven. We willen een rolmodel zijn, waaraan kinderen zich kunnen spiegelen. De Bijbel gebruiken we daarbij als bron.

Een open-christelijke school betekent voor ons dat we iedereen, die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken, welkom heten. Het gesprek aangaan met andersdenkenden op basis van wederzijds respect vinden wij belangrijk. We willen samen met de kinderen op weg gaan in het leven in het licht van God, waarbij ieder kind mag ervaren dat hij of zij er mag zijn en van waarde is. Elk kind mag gaandeweg ontdekken waar hij of zij goed in is.
• We vinden dat op een open-christelijke school inhoud gegeven moet worden aan de christelijke feestdagen. In de uitvoering doen we dit op verschillende manieren.
• Op onze school wordt aan het begin van de schooldag gebeden en aan het eind gedankt en er worden Bijbelverhalen verteld en christelijke liederen gezongen.
• We willen de kinderen de christelijke waarden en normen overbrengen, waarbij respect voor elkaar en de schepping waardevol zijn. We willen kinderen ook leren om, vanuit de Bijbelse bron, om te gaan met alle ’dingen van de wereld’.
• We willen kinderen laten zien dat ze mogen leven in harmonie met zichzelf, de ander, God en de natuur.

We willen het kind veiligheid en bescherming geven, zodat het zich durft te uiten vanuit zijn of haar eigen achtergrond. Een pedagogisch klimaat vanuit vertrouwen en liefde vinden wij dan ook belangrijk. Kinderen mogen bij ons leren dat ze altijd bij God terecht kunnen en elkaar kunnen bemoedigen.