CNS De Regenboog

Verrijkingsklas

                                                                        WELKOM OP DE SITE VAN DE VERRIJKINGSKLAS

 

Op deze pagina vindt u de informatie van onze groep. Veel plezier bij het lezen van de tekst en het kijken naar de foto's. Wilt u een mailtje sturen dan kan dat via onderstaande links:

juf Sjanie: s.huyzer@vpcotholen

februari :

Het thema van de bijbelverhalen is: "Leiders in de Bijbel".  We praten en lezen over de Richters, de  koningen en  ook over de geestelijke leiders, zoals de profeten. In de gesprekken hierover proberen we altijd met elkaar de betekenis voor ons leven van alle dag te ontdekken en ook kijken we ook altijd in het Engels naar het bijbelverhaal.

We ijn met het groepsproject "Energie" bezig en denken na over duurzaamheid. volop de actualiteit dus. Na dit groepsproject gaan we verder  over de komende verkiezingen. 

Naast het groepsproject zijn de kinderen ook altijd druk met hun eigen project, Spaans en de complexe rekentaken van Rekentijgers.  Het huiswerk  Spaans staat hieronder. De kinderen krijgen huiswerkbladen mee naar huis en die zijn ook altijd hieronder als pdf te vinden. De kinderen kunnen ook met de geluidsfragmenten de uitspraak oefenen.  We oefenen ook Spaans op de compter met het programma Muiswerk.

 

                                

                          HUISWERK  JANUARI 2018

 Spaans groep  6

 

 

Spaans groep 7

http://www.cnsderegenboog.nl/uploads/images/spaans-2013-hfdst-4-5-6.pdf

blz. 26: de getallen

 

Spaans groep 8

 

 

 

 

Informatie verrijkingsklas:
De verrijkingsklas is een plusklas voor (hoog)begaafde kinderen. Omdat begaafde kinderen anders denken dan de gemiddelde leerling en dus andere onderwijsbehoeften hebben, bieden wij naast een aangepast onderwijsaanbod in de groep elke woensdagochtend van 8:30 - 12:15 uur deelname aan de verrijkingsklas aan. Zo komen elke woensdag kinderen van de diverse scholen binnen ons bestuur bij elkaar op de Regenboog. 

De doelstelling van de verrijkingsklas is tegemoet komen aan de specifieke behoeften van (hoog)begaafde kinderen in de groepen 6 t/m 8, zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief gebied, door:

 • ieder kind een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau te bieden; (cognitief aspect);
 • alle kinderen de gelegenheid te bieden met gelijkgestemde leeftijdsgenoten in contact te komen en daarmee te kunnen optrekken (sociaal aspect);
 • de emotionele ontwikkeling doelgericht te stimuleren en (binnen de mogelijkheden) eventuele blokkades op te heffen (emotioneel aspect);
 • te stimuleren dat de creatieve capaciteiten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien (creativiteitsaspect).

Zo zijn de kinderen zowel zelfstandig, in tweetallen en in groepjes bijvoorbeeld bezig met:

 • Complexe rekenopgaven, maar ook met denkpuzzels en breinkrakers.  
 • Webkwesties of een onderwerp van Acadin  
  Een webkwestie is een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie, in ieder geval voor een flink deel, afkomstig is uit bronnen op internet. Een WebKwestie gaat verder dan het zoeken van een antwoord op een vraag. Leerlingen moeten met een vraagstelling aan de slag die hun denken op een hoger plan brengt. www.webkwestie.nl
  Acadin is de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen. Acadin helpt deze kinderen te prikkelen met leerstof waar ze hun tanden in kunnen zetten. www.acadin.nl
 • Elk kind heeft zijn eigen inlogcode     
 • Spaans                                                                                                                                               

Er wordt heel bewust voor een vreemde taal gekozen die buiten de comfort zone van de kinderen ligt. Begaafde kinderen ervaren dat ook zij tijd en energie moeten steken om het Spaans te verwerven. Zij leren te leren. 

Activiteiten in de verrijkingsklas zijn in ieder geval:

 • Uitdagend
 • Gevarieerd
 • Explorerend
 • Prikkelend
 • Stimulerend


Voor Spaans krijgen de kinderen regelmatig huiswerk. Hieronder staat het geplande huiswerk. De methode die we gebruiken heet Juan y Rosa. Op de website http://www.juanyrosa.nl/home-juan-y-rosa/ vindt u meer informatie over deze methode en op http://www.juanyrosa.nl/links/ staan leuke en nuttige tips voor de kinderen