CNS De Regenboog

OR

Algemeen e-mailadres: or@cnsderegenboog.nl

 Op onze school is een ouderraad actief. De OR ondersteunt het team bij activiteiten zoals:

  • klusjes in en om de school;
  • Sinterklaas-, kerst- en paasvieringen;
  • schoolreisje;
  • bezoek schoolfotograaf 
  • organisatie Regenboogdag (= laatste donderdag voor de zomervakantie)

 

In OR-vergaderingen komen behalve bovengenoemde activiteiten, ook allerlei meningen en initiatieven aan de orde, die voortvloeien uit contacten met andere ouders. Op deze wijze probeert de OR de belangen te behartigen van alle ouders en kinderen m.b.t. het functioneren binnen de school.

 

Hieronder de link naar de informatie rondom de ouderbijdrage.

Brief ouderbijdrage