CNS De Regenboog

LR

Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft de volgende kenmerken:

Doel:

We willen          

 • kinderen serieus nemen en samen met hen bouwen aan een optimaal saamhorigheidsgevoel (burgerschapsvorming);
 • kinderen meer betrekken in het kwaliteitsbeleid (schoolontwikkeling);
 • kinderen bewustmaken van de organisatorische aspecten van het schoolleven;
 • kinderen leren overleggen en vergaderen;
 • kinderen leren hun mening te geven

 

Functie:

 • denktank;
 • adviesorgaan;
 • hulpgroep bij activiteiten à kinderen laten meedenken en meepraten over de gang van zaken in school;
 • mee-organiseren van allerlei activiteiten binnen de school

 

Praktisch:

 • Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 hebben zitting in de raad;
 • Uit elke klas komen 2 kinderen;
 • Kinderen zitten één jaar in de leerlingenraad en zijn daarna in principe herkiesbaar;
 • Elke klas kiest zelf zijn vertegenwoordigers;
 • Kandidaten hebben zich bekend gemaakt door het schrijven van een sollicitatiebrief en het houden van een presentatie.

 

Welke onderwerpen zouden besproken kunnen worden:

 • (Plein)regels;
 • Inhoud website;
 • Bestemming van de schoolreis;
 • Keuze van het onderwerp voor een project

 

Vergaderfrequentie

 • Ongeveer om de 6 weken (ca. 6 keer per schooljaar);
 • Van 12.15 tot 13.00 (kinderen eten op school);
 • Namens het team is de directeur afgevaardigd.