CNS De Regenboog

3B

Er zitten 18 kinderen in onze klas. 6 jongens en 12 meisjes.

Groep 3 heeft twee juffen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag juf Diana Kalle en op woensdag juf Lianne van Chastelet.


In groep 3 beginnen we na onze startopdracht aan tafel in de kring. We praten en zingen met elkaar en luisteren naar het bijbelverhaal.
Daarna gaan we meestal aan de slag met het leren lezen. Zoem de bij leert ons een nieuwe letter en wij luisteren en kijken of we die letter ook in andere woorden zien en horen. We hebben mooie werkboeken en leesboeken. In het klikklak- boekje zitten alle letters die wij kennen. Dat kan voor ieder kind verschillend zijn. We kunnen zelf ook al allerlei nieuwe woorden bedenken. In de ankerboeken vertelt opa hele leuke verhalen. Hij leert ons nieuwe woorden. Die woorden kunnen we ook op de computer oefenen. Op vrijdag lezen we samen met groep 8. Zij lezen ons voor en als het kan lezen we ook zelf.

De letters leren we ook schrijven in een speciaal schrijfschriftje. Dat gaat al goed.
De cijfers leren we ook schrijven, want die hebben we nodig voor het rekenen. We moeten steeds heel precies tellen. Door een blij of een verdrietig mondje te tekenen laten we zien wie gewonnen of verloren heeft. We hebben ook al leren turven en weten de plaats van het getal op de getallenlijn.
Behalve al dat leren knutselen en tekenen we ook. Sporten in Meulvliet was ook nieuw voor ons. We zijn hier erg goed in. Het zwaaien aan de touwen lukte al goed!